c-Project (Collaboration projects)

c-Project is een SAP toepassing die de planificatie, de ordening, het beheer van middelen en de « costing » van de projecten toelaat.

Het voornaamste verschil tussen c-Project en de PS module schuilt in het feit dat alles gebeurt in c-Project in een beveiligde, collaboratieve web-omgeving.

c-Project is bijgevolg een meer intuïtieve toepassing en eenvoudiger te gebruiken dan PS. De interface vereist een minimaal leerproces voor de occasionele gebruikers.

Het is mogelijk om deze toepassing autonoom te installeren, zonder enige andere SAP oplossing. In een dergelijke situatie zullen de functionaliteiten verbonden aan de “costing” niet meer beschikbaar zijn.

Deze hebben immers de integratie nodig van c-Project met de klassieke module van SAP R/3 door PS (OTP elementen) of nog CO (Internal Orders).

Andere integraties zijn mogelijk, zoals de integratie van c-Project met CATS voor de registratie van de prestaties, de integratie van c-Folders om het verdelen van documenten tussen de projectmedewerkers te vergemakkelijken, of nog de integratie met Microsoft Project die de overdracht van projecten tussen de twee applicaties toelaat.

c-Project is geschikt voor ondernemingen, hun partners en hun leveranciers, onafhankelijk van het type industrie, de grootte van het bedrijf, of het soort project.

Om deze concepten te concretiseren en een expertise op te bouwen op het vlak van realisatie, is een model gecreëerd op de SAP omgeving van Tetrade.

De c-Project toepassingen kunnen dan uitgetest worden en de toepasselijkheid van deze oplossing kunnen in de toekomst geëvalueerd worden in vergelijking met de andere bestaande oplossingen zoals PS module.