Smart Metering

Smart Meters zijn tellers die een geavanceerde technologie gebruiken om op een precieze en gedetailleerde manier, en eventueel in real time, het energieverbruik van een gezin, een gebouw of een bedrijf te berekenen, en deze gegevens te verzenden per telefoon of per CPL naar de beheerder van de meetgegevens.

Beperkt “Smart Metering” zich dan tot een louter technologisch project?

Allesbehalve. Zowel processen als de uitwisseling van inlichtingen tussen de spelers van de geliberaliseerde energiemarkt zullen geïmpacteerd worden door de installatie van Slimme Meters.

Tetrade Consulting heeft dan ook beslist om een intern project over “Smart Metering” te lanceren met de volgende objectieven:

Een lijst creëren van alle processen die geïmpacteerd worden door de installatie van “Smart Meters” bij de netwerk-beheerder en bij energieleveranciers;

Modelleren van al deze processen vóór en na de plaatsing van de “Smart Meters” dankzij de SADT methodologie (Structured Analysis and Design Technique);

Analyse van de communicatie-interface tussen de back-end systemen SAP IS/U en de Smart Meters.

Na het modelleren zullen verschillende workshops georganiseerd worden in samenwerking met business vertegenwoordigers van onze klanten om het model dat in het kader van onze interne projecten vastgelegd is toe te lichten en te valideren, en om de te verwachten veranderingen die met de in gebruikname van “Smart Metering” gepaard gaan aan te halen.