Transition Manager: wat is de toegevoegde waarde voor de onderneming?

De Transition Manager is een persoon die verantwoordelijk is voor het tijdelijke beheer van de transitie tussen een huidige en een toekomstige situatie, gewenst door het bedrijf.

Deze persoon is een professional afgevaardigd door de aandeelhouders en bedrijfsleiders. Hij zet zijn ervaring en competenties van manager ter beschikking van een afdeling of een firma om een situatie op te lossen of om een omvangrijk project te leiden.

Hij is zowel een beslissingsnemer als een actie- en projectvrouw of –man. Binnen een onderneming bedenkt en realiseert hij oplossingen die nauw aansluiten bij de realiteit van het terrein.

Hij zal een dubbele benadering volgen: enerzijds “advies” om de situatie te begrijpen, te analyseren en een actieplan op te stellen; en anderzijds, de uitvoering van het actieplan, samen met de interne teams van het bedrijf.

Na zijn opdracht draagt hij alle dossiers over naar de nieuwe verantwoordelijke om de continuïteit van de verwerking van de acties te garanderen.

Dit is het concept dat Tetrade Consulting heeft ontwikkeld doorheen haar « Creative Interim Management » aanbod.

De voordelen van deze dienst zijn: realisatiesnelheid, profielen met een uitgebreide multidimensionele expertise, objectiviteit, concreet en effectief verantwoordelijkheidsvermogen, heel hoge  doeltreffendheid, belangrijke return voor de investering. Talrijke klanten in verschillende sectoren (Utilities, Manufacturing, IT) hebben al beroep gedaan op deze dienst.